Гарантия

«Sira-Mēbeles » uzņemas pilnu juridisko un garantijas saistību izpildi pret saviem klientiem. Attiecībā uz garantijas laiku, šeit mēs sekojam Latvijas likumiem, kas paredz uz mēbelem garantiju uz 2 gadiem. Ši garantija ir saistīta ar mēbeļu kvalitāti un neattiecas uz ekspluatācijas defektiem. Kā mēbeļu pārdevējs līgumā norādīts Latvijā reģistrēts uzņēmums SIA»Eko Still mēbeles» LV40103380952, un šis uzņēmums nes arī visu atbildību pret klientiem par produkcijas kvalitāti.